varos

احتمال لغو برخی پروازها و استرداد پرداختی مسافران/ استرداد هزینه بلیت در صورت لغو پرواز

احتمال لغو برخی پروازها و استرداد پرداختی مسافران/ استرداد …

8 ساعت قبل · رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: اگر به دلیل شرایط خاص شیوع ویروس کرونا در کشور، پروازهایی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا محدود یا ممنوع شود، هزینه بلیت آن به صورت کامل به مسافران بازگردانده خواهد شد.

احتمال لغو برخی پروازها و استرداد پرداختی مسافران/ استرداد …

10 ساعت قبل · احتمال لغو برخی پروازها و استرداد پرداختی مسافران/ استرداد هزینه بلیت در صورت لغو پرواز. رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: اگر به دلیل شرایط خاص شیوع ویروس کرونا در کشور، پروازهایی از سوی ستاد …

احتمال لغو برخی پروازها و استرداد پرداختی مسافران

احتمال لغو برخی پروازها و استرداد پرداختی مسافران : رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: اگر به دلیل شرایط خاص شیوع ویروس کرونا در کشور، پروازهایی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا محدود یا ممنوع شود، هزینه بلیت آن به صورت …

احتمال لغو برخی پروازها و استرداد پرداختی مسافران/ استرداد …

رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: اگر به دلیل شرایط خاص شیوع ویروس کرونا در کشور، پروازهایی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا محدود یا ممنوع شود، هزینه بلیت آن به صورت کامل به مسافران بازگردانده خواهد شد

احتمال لغو برخی پروازها و استرداد پرداختی مسافران | راه …

7 ساعت قبل · احتمال لغو برخی پروازها و استرداد پرداختی مسافران. … ، پروازهایی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا محدود یا ممنوع شود، هزینه بلیت آن به صورت کامل به مسافران بازگردانده خواهد شد. …

احتمال لغو برخی پروازها و استرداد پرداختی مسافران | پایگاه …

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: اگر به دلیل شرایط خاص شیوع ویروس کرونا، پروازهایی محدود یا ممنوع شود، هزینه بلیت آن کامل به مسافران بازگردانده خواهد شد.

احتمال لغو برخی پروازها و استرداد پرداختی مسافران

رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: اگر به دلیل شرایط خاص شیوع ویروس کرونا در کشور، پروازهایی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا محدود یا ممنوع شود، هزینه بلیت آن به صورت کامل به مسافران بازگردانده خواهد شد.

احتمال لغو برخی پروازها و استرداد پرداختی مسافران | اقتصاد …

18 ساعت قبل · رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: اگر به دلیل شرایط خاص شیوع ویروس کرونا در کشور، پروازهایی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا محدود یا ممنوع شود، هزینه بلیت آن به صورت کامل به مسافران بازگردانده خواهد شد.

احتمال لغو برخی پروازها و استرداد پرداختی مسافران | بورسان …

احتمال لغو برخی پروازها و استرداد پرداختی مسافران … ، پروازهایی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا محدود یا ممنوع شود، هزینه بلیت آن به صورت کامل به مسافران بازگردانده خواهد شد. …

مسافرانی که پروازشان لغو شد، در سامانه‌ی سازمان هواپیمایی ثبت

معاون سازمان هواپیمایی با بیان اینکه به مسافران اطمینان می‌دهیم تمام حق و حقوق آنها بابت ابطال پروازها پرداخت شود، گفت: هزینه بلیت پرواز ابطال شده هیچ

برچسب‌ها:,