varos

امام خمینی (ره) درباره ی جلوگیری از نفوذ بیگانگان در کشور و استقلال ایران چه می گفتند ؟

فیش‌های نفوذ بیگانگان در ایران

آغاز نفوذ دولتهای بيگانه در ایران از سال 1800میلادی ما در طول دو سه قرن اخیر ضربه های سختی خوردیم؛ هم از ناحیه ی استبداد داخلی و دیكتاتوری های داخل كشور، هم از ناحیه ی تهاجم های بیرونی.

امام خمینی ره و مبارزه برعلیه کاپیتولاسیون

جیمزبیل، محقق آمریکایی، در مورد این سخنرانی چنین می گوید: (این سخنرانی پرشور او، یکی از مهمترین و تحریک کننده ترین بیانات سیاسی ایراد شده در ایران در این قرن می باشد. حضرت امام خمینی (ره) در این …

برچسب‌ها:,