varos

تاثیر مشوقها و بخشودگیهای مالیاتی در میزان مشارکت برای پرداخت مالیات

تاثیر مشوقهای مالیاتی در جلب و افزایش مشارکت مودیان مالیاتی

4/29/2020 · خوشبختانه اقدامات سیستم مالیاتی در سالهای اخیر موفقیت آمیز بوده و میزان اعتماد و مشارکت مودیان برای پرداخت مالیات افزایش یافته و ارتباط قابل قبولی مابین سازمان مالیاتی و جامعه مودیان …

نقش تسهیلات و مشوقهای مالیاتی در رونق اقتصادی و بهبود کسب …

نقش تسهیلات و مشوقهای مالیاتی در رونق اقتصادی و بهبود کسب و کار بستر سازی و ایجاد تمهیدات لازم برای گسترش و رونق هر فعالیت اقتصادی، اولین و مهمترین رکن به حساب می آید.

بررسی تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر شفافیت گزارشگری …

در این مقاله، تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر شفافیت گزارشگری مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. شاخص­های مورد استفاده برای اجتناب از پرداخت مالیات و شفافیت گزارشگری مالی به ترتیب نرخ …

ارائه مشوقهای مالیاتی در راستای ایجاد اشتغال

قوانین و درآمدهای مالیاتی می تواند یکی از اهرمهای قدرتمند در این زمینه به شمار رفته و با برنامه ریزیهای دقیق و کارشناسی می شود به نتایج پرباری در حل مشکل بیکاری دست یافت.

فرهنگ سازی مالیاتی راهکاری در جهت کاهش فرار مالیاتی

فرهنگ و کار فرهنگی باید از ریشه شروع و آموزش داده شود تا در بلند مدت تاثیر گذار گردد. فرهنگ مالیاتی مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش و میزان مشارکت مردم در قبال سیستم مالیاتی است.

بررسی و سنجش کارایی نظام مالیاتی ایران در برنامه های توسعه …

1. ساده، صریح و بدون ایهام باشد. این ویژگی در مشارکت مؤدیان در پرداخت به موقع مالیات نقش مهمی ایفا می کنند. 2. در طراحی نظام مالیاتی می بایست به بهبود مدیریت مالیاتی توجه کافی شود. 3.

بررسی رابطه بین محدودیت مالی و اجتناب مالیاتی

تاثیر اجتناب از مالیات بر رابطه بین مالکیت دولتی و محدودیت مالی شرکت‌ها هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اجتناب از مالیات بر رابطه بین مالکیت دولتی و محدودیت مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

برچسب‌ها:, , , , , ,