varos

دانلود ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی شهری موضوع موردی محصوریت پارک، تحقیق میدانی

دانلود فایل ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی شهری موضوع موردی …

دانلود فایل ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی شهری موضوع موردی محصوریت چهارشنبه 96/9/1 , 6:56 ع • جواد • نظر ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی شهری موضوع موردی محصوریت پارک، تحقیق میدانی

ارزیابی کیفیت منظر فضاهای عمومی شهری، (مطالعه موردی: میدان …

ارزیابی کیفیت منظر فضاهای عمومی شهری، (مطالعه موردی: میدان امام شهر همدان). محیط شناسی , 43(3), 529-541. doi: 10.22059/jes.2017.218290.1007330

برچسب‌ها:,