varos

دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق ویژگیهای شخصیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد ویژگی های شخصیتی

صاحب نظران حوزه شخصیّت و روان شناسی از کلمۀ شخصیّت تعریفهای گوناگونی ارائه داده اند. از نظر ریشه ای، گفته شده است که کلمۀ شخصیّت که معادل کلمۀ Personality انگلیسی است درحقیقت از ریشه لاتین Persona گرفته شده که به معنی نقاب یا …

برچسب‌ها: