varos

شروط ضمن عقد تکمیلی

شروط تکمیلی ضمن عقد

شروط تکمیلی ضمن عقد. … ها ندارد.بنابراین از آنجاییکه طبق قانون زن و مرد می توانند هر شرط ضمن عقد ازدواجی را تعیین نمایند، توصیه می شود در سند ازدواج و یا سندی جداگانه (ترجیحن هر دو) شروط زیر را …

شروط ضمن عقد چیست؟ لیست کاملی از شروطی که حتما باید قبل از …

شروط ضمن عقد. بهتر است بدانید که ازدواج یک قرارداد بین خانم و آقا است و مانند همه‌ی قراردادهای دیگر شامل شروطی است که در صورت رعایت نکردن هر یک از شروط خانم و آقا می‌توانند از دیگری شکات کنند.

نکاتی که باید در مورد «شروط ضمن عقد قابل ذکر در عقدنامه …

کلیاتی در ارتباط با شروط ضمن عقد ۱- یکی از وظایف سردفتران ازدواج و طلاق تفهیم شرایط مندرج در قباله به شکل مورد به مورد به زن و شوهر است؛ چراکه شرطی معتبر است که موردتوافق زن و مرد قرار گیرد و به امضای هردوی آن‌ها رسیده باشد.

آشنایی با بهترین شروط ضمن عقد نکاح

⦁ شروط ضمن عقد مازاد یا تکمیلی:همان طور که می دانیم در شروط از پیش تعیین شده برای ازدواج و مراسم عقد،حقوق زنان بسیار اندک و محدود بوده و تمام این حقوق فقط به شرطی است که زنان بتوانند ادّعای خود …

برچسب‌ها:, , ,