varos

شیوه های کاربردی تربیت عاشورایی: دکتر زاهد شیخی

مجموعه مقالات اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و …

لیست کامل مقالات اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی …

رد دد ریدمپشن به عنوان منبع آموزشی تاریخ در دانشگاه …

یکی از استادان تاریخ دانشگاه تنسی قصد دارد تا از بازی های سری رد دد ریدمپشن به عنوان منبع برای آموزش تاریخ استفاده کند.

خبرگزاری کتاب ايران (IBNA)

خبرگزاری کتاب ايران (ibna)، تازه ترين رويدادهای حوزه کتاب و کتابخوانی در ايران و جهان.

برچسب‌ها:, ,