varos

فرصتی که علی کریمی هدر داد

فرصتی که علی کریمی هدر داد – ایسنا

2/27/2021 · فرصتی که علی کریمی هدر داد علی کریمی از روزی که انتقادات به مدیریت کلان فوتبال را شروع کرد، اساسنامه فدراسیون را هم بی‌نصیب نگذاشت و شروط سخت ورود به عرصه انتخابات ریاست را یکی از موانع حضور …

بی توجه به قواعد بازی؛ فرصتی که علی کریمی هدر داد!

2/27/2021 · بی توجه به قواعد بازی؛ فرصتی که علی کریمی هدر داد! حضور کریمی در این انتخابات شجاعانه بود و با ورود به صحنه رقابت با مدیران سنتی سنت‌ شکنی کرد، ولی با انفعال روزهای اخیر فرصت خوبی را هدر داد.

فرصتی که علی کریمی هدر داد – ایسنا | خبر فارسی

علی کریمی از روزی که انتقادات به مدیریت کلان فوتبال را شروع کرد، اساسنامه فدراسیون را هم بی نصیب نگذاشت و شروط سخت ورود به عرصه انتخابات ریاست را یکی از موانع حضور بازیکنان و مربیان سابق می دانست …

فرصتی که علی کریمی هدر داد

علی کریمی از روزی که انتقادات به مدیریت کلان فوتبال را شروع کرد، اساسنامه فدراسیون را هم بی‌نصیب نگذاشت و شروط سخت ورود به عرصه انتخابات ریاست را یکی از موانع حضور بازیکنان و مربیان سابق می‌دانست.

فرصتی که علی کریمی هدر داد

علی کریمی از روزی که انتقادات به مدیریت کلان فوتبال را شروع کرد، اساسنامه فدراسیون را هم بی‌نصیب نگذاشت و شروط سخت ورود به عرصه انتخابات ریاست را یکی از موانع حضور بازیکنان و مربیان سابق می‌دانست. اساسنامه در نهایت با …

فرصتی که علی کریمی هدر داد | پایگاه خبری صد آنلاین

علی کریمی از روزی که انتقادات به مدیریت کلان فوتبال را شروع کرد، اساسنامه فدراسیون را هم بی‌نصیب نگذاشت و شروط سخت ورود به عرصه انتخابات ریاست را یکی از موانع حضور بازیکنان و مربیان سابق می‌دانست.

فرصتی که علی کریمی هدر داد – میهن نوین

فرصتی که علی کریمی هدر داد علی کریمی از روزی که انتقادات به مدیریت کلان فوتبال را شروع کرد، اساسنامه فدراسیون را هم بی‌نصیب نگذاشت و شروط سخت ورود به عرصه انتخابات ریاست را یکی از موانع حضور …

فرصتی که علی کریمی هدر داد | روزنو

از همان روزهای اول این زمزمه از طرف دوستان و نزدیکان کریمی شنیده می‌شد که «علی اهل لابی کردن نیست»، بدون توجه به اینکه لابی کردن در انتخابات نه یک عمل مذموم که جزئی از قوانین بازی است.

برچسب‌ها:, , , , , ,