varos

مخالفت اتاق بازرگانی ایران با کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه

اتاق ایران با کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه مخالفت کرد …

11/21/2020 · مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی ضمن بررسی شرایط فعلی اقتصاد و کاستی‌های موجود در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، با کلیات این طرح مخالفت کرد.

مخالفت اتاق بازرگانی ایران با کلیات طرح مالیات بر عایدی …

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بررسی شرایط فعلی اقتصاد و کاستی‌های موجود در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، با کلیات این طرح مخالفت کرده است. شکنندگی اقتصاد، پایین بودن سرمایه اجتماعی و همچنین بی‌توجهی به برخی از اصول در …

مخالفت قاطع اتاق بازرگانی با مالیات بر عایدی سرمایه – ایسنا

در حالی که به نظر می‌رسد تحت تاثیر کاهش دسترسی به درآمدهای نفتی، دولت در تلاش است سایر گزینه‌های خود را فعال کند، اتاق بازرگانی ایران لااقل با یکی از گزینه‌های مالیاتی دولت مخالفت کرده است.

مخالفت با کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه با دلایل …

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بررسی شرایط فعلی اقتصاد و کاستی‌های موجود در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، با کلیات این طرح مخالفت کرده است. شکنندگی اقتصاد، پایین بودن سرمایه اجتماعی و همچنین بی‌توجهی به برخی از اصول در …

مخالفت اتاق ایران با کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه

مخالفت اتاق ایران با کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی ضمن بررسی شرایط فعلی اقتصاد و کاستی‌های موجود در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، با کلیات این طرح مخالفت کرد و و هشدار داد که به …

مخالفت اتاق ایران با کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه مخالفت کرد.

اتاق ایران با کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه مخالفت کرد …

در پایان این گزارش، با استناد به موارد مطرح شده، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی مخالفت خود با کلیات طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه را اعلام کرده است.

اتاق ایران با کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه مخالفت کرد …

اتاق ایران با کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه مخالفت کرد مخالفت اتاق ایران با کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه مخالفت قاطع اتاق بازرگانی با مالیات بر عایدی سرمایه-219 5 + 1 یارانه ها مسکن مهر

مخالفت قاطع اتاق بازرگانی با مالیات بر … – ارانیکو

در پایان این گزارش، با استناد به موارد مطرح شده، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی مخالفت خود با کلیات طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه را اعلام کرده است.

مخالفت قاطع اتاق بازرگانی با مالیات بر عایدی سرمایه …

به نقل از اتاق بازرگانی ایران، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار یک گزارش کارشناسی، ضمن بررسی شرایط اقتصاد، جامعه و طرح مالیات بر عایدی سرمایه، به تشریح نواقص این طرح پرداخته و مخالفت خود با اجرای چنین طرحی را اعلام …

برچسب‌ها:, , , ,