varos

مقدمه..نوشتن درمان درد بیهودگی ست

چگونه نویسنده شویم؟ یک برنامۀ ۱۰ هفته‌ای برای شروع نوشتن و …

نوشتن درمان درد بیهودگی است.-شاهرخ مسکوب. اول باید بد بنویسی، تا بعداً بتوانی بهتر بنویسی.-ویلیام فاکنر. هر کس هرطور که می‌خواهد و در توانش هست، می‌نویسد.-آنتون چخوف

ترجمان – بیمار خوب، بیمار مرده است

در گذشته پزشکان بیمارانشان را تشویق می‌کردند تا دربارۀ دردهایشان حرف بزنند. اما امروز فایده‌ای در گوش‌دادن به شکایت‌های بی‌پایانِ بیمار نمی‌یابند. پزشکیِ نوین ترجیح می‌دهد معاینه کند تا همدردی.

مهدی افشارزاده – Cloob

انسان عبارت‌ست از موجودی كه به همه‌چیز عادت می‌كند اما نپرسید چگونه.. … و البته قطعا دوای درد فاصله هاست … نوشتن درمان درد بیهودگی ست

برچسب‌ها:, ,