varos

نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شد

ارائه نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران به مدیرکل …

سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین المللی در وین گفت نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران تحت برجام امروز عصر تحویل مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی شد.

نامه ایران به مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی …

سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین المللی در وین گفت: نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران تحت برجام از تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ برابر با پنجم اسفند، به مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی تحویل داده شد.

نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران به مدیرکل آژانس …

2/16/2021 · نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران تحت برجام امروز تحویل مدیرکل آژانس شد و از این نهاد خواسته شد در اسرع وقت اقدامات لازم را برای اجرای درخواست‌های ایران به منظور توقف اقدامات مختلف داوطلبانه، شامل اجرای پروتکل …

نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران به مدیرکل آژانس …

نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه جمهوری اسلامی ایران تحت برجام عصر امروز تحویل مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد و از آژانس خواسته شد در در اسرع وقت اقدامات لازم را برای اجرای درخواست‌های ایران به منظور توقف …

آژانس انرژی اتمی دریافت نامه توقف اقدامات داوطلبانه ایران …

2/17/2021 · ایرنا نوشت: آژانس بین المللی انرژی اتمی دریافت نامه با موضوع توقف اجرای اقدامات داوطلبانه تهران تحت برجام که کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی در وین از ارسال آن به مدیر کل آژانس خبر …

ایران نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه خود را به مدیرکل …

2/16/2021 · سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، اعلام کرد نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران تحت برجام از تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ برابر با ۵ اسفندماه، عصر روز دوشنبه تحویل مدیرکل آژانس بین‌المللی …

نامه ایران به آژانس: توقف اقدامات مختلف داوطلبانه، شامل …

2/15/2021 · نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین اعلام کرد که نامه توقف اجرای داوطلبانه ایران تحت برجام از تاریخ ۲۳ فوریه (۵ اسفند) عصر امروز دوشنبه به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحویل داده شده است.

ارائه نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران به مدیرکل …

2/16/2021 · «کاظم غریب آبادی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین و نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امشب اعلام کرد: نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران تحت برجام …

‌غریب آبادی:نامه توقف اقدامات داوطلبانه ایران به مدیرکل …

لندن – ایرنا – ‌سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین، اعلام کرد نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران تحت برجام از تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ برابر با ۵ اسفندماه، امروز عصر(دوشنبه) تحویل مدیرکل آژانس …

نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران به مدیرکل آژانس …

2/16/2021 · سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین المللی در وین گفت: نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران تحت برجام امروز عصر تحویل مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی شد.

برچسب‌ها:, , , , , ,