varos

همه چیز درباره ازدواج موقت

همه چیز درباره ازدواج موقت

طبق قانون مدنی ازدواج موقت با دختران باکره حتما نیاز به اجازه پدر دارد و اگر پدر از دادن اجازه به فرزند خود امتناع کند فرزند می‌تواند با معرفی کردن پسر به دادگاه مدنی درخواست ازدواج دهد و طبق مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ سن …

همه چیز درباره ازدواج موقت | بابل نوین

همه چیز درباره ازدواج موقت. بابل نومه: در ماده‌ ۱۰۷۵ قانون مدنی‌ ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته‌ شده‌است. شرایط و ارکان اساسی نکاح منقطع (ازدواج موقت) عبارتند از شرایط صحت نکاح …

شرایط ازدواج موقت یا صیغه چیست؟ همه چیز درباره نکات حقوقی صیغه

8/3/2020 · با این وجود می‌توان گفت که تفاوت ازدواج دائم با ازدواج موقت که به آن صیغه یا نکاح موقت هم گفته می‌شود در این است که برای ازدواج دائم هیچ تاریخ مشخصی تعیین نمی‌شود که عقد بین زن و شوهر از آن تاریخ به بعد باطل شود. در …

برچسب‌ها:, ,