varos

کتاب بیگانه اثر آلبر کامو پایان محاکمه: حکم کردند سر مر ا به نام ملت فرانسه ازتنم جدا کنند

کتاب شمه ئی از دیدگاه های پژوهشگران ونویسندگان داخلی …

14ـ تعديل غير اصولی و غيرقانونی نام ، برنامه و اساسنامۀ ح. د. خ. ا ، باعقبگرد 180 درجه به سمت راست، بصورت افراط گرايانه، درنشست مضحکی با شرکت نمايندگان فرکسيون های ضد حزبی، درغياب اکثريت اعضای …

پرویز ثابتی، مقام امنیتی ابرو کمانی

پرویز ثابتی در سال ۱۳۴۵ به ریاست اداره یکم از اداره کل سوم رسید، سال ۱۳۴۹ معاون دوم اداره کل سوم بود و سال ۱۳۵۲ همه کاره و مدیر کل اداره سوم شد و به نسق گیری و بگیر و ببند خو گرفت. او شبه انتقادات خودی هایی چون ناصر عامری …

صفحه اول – آیات

«به نام بینای شنوا» … گزیده‌ای از فعالیت‌ها و بازی‌های این کتاب به شرح زیر است: … برخی دیگر از کودکان که در کارگاه‌هایی مانند سرّاجی‌ها کار می‌کنند، در اثر استنشاق بوی چسب و مواد شیمیایی …

برچسب‌ها:, ,