varos

💕 پوزیشن مرد روی زن 💕

بهترین پوزیشن‌های جنسی برای تحریک نقطه‌ی جی زنان – دکتر ساینا

5/11/2016 · پوزیشن مرد روی زن (Closed Missionary) با كمی تغییر در موقعیت مرد روی زن، امکان تحریک بیش ‌ تر بدون دخول عمیق، فراهم می‌شود. برای شروع، به پشت بخوابید.

پوزیشن های مختلف رابطه جنسی دهانی

9/1/2020 · در این پوزیشن مرد بطور کامل روی زن نمیشیند و بیشتر فشار بر روی زانو‌ها که پشت شانه‌های زن قرار دارد، وارد میشود. سپس مرد با میتواند با دستان خود سر زن را تکان دهد و رابطه جنسی را ادامه دهد.

پوزیشن‌های ارضای بدون دخول در دوران نامزدی

9/2/2020 · در این پوزیشن مرد بطور کامل روی زن نمیشیند و بیشتر فشار بر روی زانو‌ها که پشت شانه‌های زن قرار دارد، وارد میشود. سپس مرد با میتواند با دستان خود سر زن را تکان دهد و رابطه جنسی را ادامه دهد.

پوزیشن زناشویی[+10 تکنیک طلایی+دخول تخصصی +(فیلم)]-تیبوکا

در این پوزیشن دخول زن به گونه ای روی مرد می نشیند که پشت او به مرد می باشد و در این وضعیت چون نقطه جی در زن با حشفه در مرد در هنگام دخول منطبق می گردد هر دو طرف تحریک زیادی را تجربه می کنند.

برچسب‌ها:, , ,