varos

2استثنای مهم درمورد لزوم صدور اجراییه برای اجرای حکم

مشاوره‌های حقوقی تفاوت صدور اجراییه و حکم قطعی | بنیاد وکلا

مشاوره حقوقی آنلاین پیرامون تفاوت صدور اجراییه و حکم قطعی بصورت کاملا رایگان توسط وکلای …

روش اجرای حکم توسط اجراء احکام را بطور … شرح دهید …

سلام و درود بر حقوقدانان بزرگوار….بی زحمت روش اجرای حکم توسط اجراء احکام را بطور کامل برای بنده شرح…

اسنادی که میتوان نسبت به آ ن اجرائیه صادر کرد

باتوجه به مواد 92و93 ق.ث و ماده 15 قانون نظام نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق و ماده 25 نظامنامه قانون ازدواج و بندهای 3و4 آئیننامه متحد الشکل شدن ثبت ازدواج و

نحوه ورویه اجرا در اسناد دارای وثیقه و اسناد ذمه ای – نوین …

ترتیب اجرای اسناد وثیقه مربوط به اموال منقول و غیرمنقول طبق مقررات مندرج در ماده 34 اصلاحی ق.ث و آ.ا.م.ا.ر است که ذیلاً در 9 بند تشریح می‌گردد؛ الف : صدور اجرائیه

قانون چک جدید | بررسی دقیق قانون جدید چک + متن کامل قانون چک

تفاوت مهم 4: صدور فوری اجراییه توسط دادگاه (تنها با ارائه یک درخواست) ماده 23- دارنده چک با ارائه گواهینامه عدم پرداخت می تواند از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل …

برچسب‌ها:, , , ,